May 29, 2024
No Picture
Links

Slovak Website

Meher Baba devoted his life to awakening humanity to the reality of Divine Love. He declared himself to be The Ancient One and God to be the real Self within everyone. His Universal Message begins with the words, “I have come not to teach but to awaken.” Meher Baba oddal svoj život prebúdzaniu ľudstva do skutočnosti Božskej Lásky. Prehlásil, že je Ten, ktorý bol skôr, než čas bol, a že Boh je skutočným Ja v každom. Jeho Univerzálna Správa začína slovami: „Prišiel som nie učiť, ale prebúdzať.“
[… More …]

Need Help?